بسته بندی زعفران | دستگاه بسته بندی زعفران

بسته بندی زعفران | دستگاه بسته بندی زعفران

دستگاه بسته بندی زعفرانبسته بندی زعفران

در مقیاس کارگاهی :

دستگاه دوخت :

زعفران به روش ها و شکل های متفاوتی بسته بندی می شود که یکی از این روش ها استفاده از دستگاه های دوخت می باشد.این روش ابتدایی ترین شیوه ی بسته بندی زعفران است.در ابتدا زعفران ها باید توسط ترازوهای بسیار حساس و دقیق وزن شوند.سپس داخل بسته های مورد نظر ریخته شوند و در نهایت با استفاده از یکی از انواع دستگاه های دوخت ، سر بسته دوخت می خورد.در این شیوه دستگاه های دوخت مورد استفاده ، دستگاه دوخت دستی ، دستگاه دوخت پدالی و دستگاه دوخت ریلی می باشد.که مقرون به صرفه ترین نوع دستگاه ، دستگاه دوخت ریلی می باشد.

بسته بندی زعفران
بسته بندی زعفران

در مقیاس کارخانه ای :

دستگاه اسکین پک :

این شیوه ی بسته بندی زعفران بسیار متفاوت تر از بسته بندی با استفاده از دستگاه های دوخت می باشد.در این روش زعفران توزین شده را داخل ظرف مخصوص خود قرار می دهید و سپس در داخل دستگاه می گذارید.سیستم دستگاه اسکین پک به این صورت است که با استفاده از حرارت یک لایه تلق را روی مقوا می چسباند.پس ظرف زعفران را روی مقوا قرار داده و داخل دستگاه می گذارید تا تلق ، روی کل مقوا و از جمله ظرف کشیده شود و قالب ظرف را به خود بگیرد و به مقوا بچسبد.

بسته بندی زعفران
بسته بندی زعفران

دستگاه بلیستر :

نحوه ی عملکرد دستگاه بلیستر هم تا حدودی مانند دستگاه اسکین پک می باشد.با این تفاوت که دستگاه اسکین پک تلق را به فرم ظرف زعفران در می آورد و به کل مقوا می چسباند. اما دستگاه بلیستر فقط لبه های تلق فرم داده شده از قبل را ،به مقوا می چسباند.

بسته بندی زعفران
بسته بندی زعفران

نکته ی قابل توجه در استفاده از تمامی این مدل ها این است که عملیات توزین (وزن کردن) زعفران توسط ترازوهای بسیار دقیق و حساس به صورت جداگانه انجام میگیرد.