دستگاه بسته بندی شکر پنیر :

در مقیاس کارگاهی :

بسته بندی شکر پنیر با دستگاه پرس نایلون:

در بسته بندی شکرپنیر (به صورت بسته ای) می توان از دستگاه های متفاوت دوخت پلاستیک دستی، دوخت پدالی و دوخت ریلی استفاده کرد. در این روش شکرپنیرها باید به وسیله ی ترازو جداگانه وزن شوند و بعد در داخل کیسه قرار بگیرند و دوخت بخورند. البته این مسئله را بدانید که اگر قصد دارید تعداد تیراژ بالایی روزانه بسته بندی کنید، بسته بندی شکرپنیر با این روش کمی طاقت فرساست و نیاز به نیروی انسانی زیادی دارد و بسیار زمان بر می شود. در آخر هم اگر نیاز به چاپ تاریخ تولید و انقضا و درج قیمت بر روی بسته ی محصول خود داشتید باید از یک دستگاه تاریخ زن استفاده کنید و یا دستگاه دوخت ریلی عمودی با تاریخزن تهیه نمایید.

دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک توزین دار:

روش راحت تر و البته گرانتر در بسته بندی محصولی مانند شکر پنیر استفاده از دستگاه پرکن می باشد. شکرپنیرها را وارد مخزن دستگاه می کنید (دستی یا با استفاده از بالابرهای مخصوص) سپس شکرپنیرها به وسیله ی ترازوی تعبیه شده در دستگاه وزن می شوند و وارد کیسه ی مورد نظر که به صورت دستی زیر مخزن دستگاه قرار گرفته است می شوند. در نهایت برای دوخت سر کیسه ها هم از انواع دستگاه دوخت می توان استفاده کرد که بهترین آن ها دستگاه دوخت ریلی عمودی با تاریخ زن است تا سرعت عملیات دوخت کیسه ها بیشتر شود.

بسته بندی شکرپنیر
بسته بندی شکرپنیر

در مقیاس کارخانه ای :

دستگاه پرکن اتوماتیک توزین دار:

شیوه اتوماتیک بسته بندی شکرپنیر با استفاده از این دستگاه انجام می شود. شکرپنیرها داخل مخزن دستگاه می شوند و به وسیله ی ترازوی تعبیه شده در این دستگاه توزین می شوند. در این دستگاه یک بخشی وجود دارد که طاقه ی تک لا در آن قرار گرفته و نایلون را به صورت تک لا وارد بخش دیگری به نام یقه می کند تا حالت استوانه ای شکل به خود بگیرد و یک غلتک داغ در کنار این نایلون استوانه ای شکل قرار دارد که دائما در حال چرخش است و وقتی نایلون حالت موردنظر را به خود گرفت لبه هایی که روی هم قرار گرفتند را دوخت می زند بعد از آن قسمت بالایی کیسه دوخت می خورد (همیشه اولین کیسه غیر قابل استفاده می شود چرا که این دستگاه بالای کیسه (قسمت پایینی کیسه ی بعدی) را دوخت می زند. در نهایت شکرپنیر وارد کیسه شده و قسمت بالایی کیسه دوخت خورده و کات می شود و بسته شکرپنیر از چرخه بسته بندی خارج می شود.