بسته بندی واشر سر سیلندر

دستگاه های بسته بندی واشر سر سیلندر :

در مقیاس کارگاهی :

دستگاه اسکین پک :

معمولترین روش برای بسته بندی واشر سر سیلندر استفاده از دستگاه اسکین پک می باشد.در این روش قطعه ی مورد نظر روی مقوا با طول و عرض مناسب قرار می گیرد و یک لایه تلق که توسط همین دستگاه ظاهر قالب محصول را می گیرد روی واشر سر سیلندر را می پوشاند و به مقوا دوخت می خورد.( دستگاه تلق را حرارت می دهد و نرم می کند و شکل مورد نظر را به آن می دهد )

دستگاه شرینک :

گاهی برای بسته بندی این قطعه از دستگاه شرینک استفاده می شود.در این شیوه می توان از انواع دستگاه های شرینک استفاده کرد.

بسته بندی واشر سر سیلندر
بسته بندی واشر سر سیلندر

دستگاه دوخت :

نوع دیگری هم برای بسته بندی واشر سر سیلندر وجود دارد که در واقع این قطعه به صورت تکی بسته بندی می شود و آن هم استفاده از انواع دستگاه های دوخت دستی ، دوخت پدالی و دوخت ریلی می باشد.با این روش می توان روزانه تا حدود 2000 قطعه بسته بندی کرد اما اگر تعداد بیشتری می خواهید بسته بندی کنید بهتر است سراغ شیوه ی اتوماتیک که همان دستگاه پیلوپک است بروید.

در مقیاس کارخانه ای :

دستگاه پیلوپک :

برای بسته بندی این قطعه به صورت تکی و با تیراژ روزانه ی بالا باید از دستگاه پیلوپک استفاده کرد.