بسته بندی پنیر پیتزا

دستگاه بسته بندی پنیر پیتزا ی رشته ای :

در مقیاس کارگاهی :

دستگاه دوخت پلاستیک:

همیشه شیوه ی ارزانتر اما زمان برتر و سخت تر در بسته بندی این گونه محصولات ، استفاده از دستگاه های دوخت دستی ، پدالی و یا دوخت ریلی می باشد.البته بسته بندی پنیر پیتزا به این روش کار بسیار سختی است چرا که این کار باید در دمای خاصی انجام شود تا پنیرها نرم نشوند (در این صورت به هم می چسبند و گلوله ای می شوند) و بتوان به راحتی آن ها را بسته بندی کرد اما در این روش چون سرعت بسته بندی کمی پایین است ممکن است در حین کار سختی هایی را متحمل شوید.با این وجود اگر به هر دلیلی این روش را انتخاب کردید، باید بگوییم مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین دستگاه دوخت برای شما، دوخت ریلی عمودی با تاریخ زن است تا کمی به عملیات بسته بندی تان سرعت بخشید.

دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک ماردون دار :

بهترین روش برای بسته بندی پنیر پیتزا در مقیاس کارگاهی استفاده از این دستگاه می باشد وعلت آن این است که داخل مخزن این دستگاه ماردونی وجود دارد که دائما در حال چرخش است و پنیرها را به اصطلاح چرخ می کند و مانع از چسبیدن و گلوله شدن آن ها می شود. لازم است بدانید که این دستگاه ها دو نوع توزین دار و زمانی دارند که در این مورد شما از هر دو نوع می توانید استفاده کنید و همانطور که از نامشان پیداست با مدل توزین دار شما می توانید میزان پنیر پیتزا را وزن کرده و به اندازه ی مورد نظر برسید اما در نوع زمانی (تایمی) تعداد دور و یا مدت زمانی که ماردون باید بچرخد را تعیین می کنید و به اندازه ی مورد نظر جهت بسته بندی در یک کیسه می رسید.

پر واضح است که مدل توزین دار دقت بالاتر و البته قیمت بالاتری هم دارد.عموما عملیات بسته بندی پنیر پیتزا در سردخانه انجام میشود تا پنیرها نرم نشوند وعملیات بسته بندی به راحتی انجام شود. ابتدا پنیرهای پیتزا که به صورت رشته ای هستند داخل مخزن دستگاه ریخته شده و توسط ماردون چرخ می شوند و بسته به نوع دستگاه که در بالا توضیح داده شد میزان پنیر پیتزا تعیین می گردد و وارد کیسه های بسته بندی که توسط شخصی زیر مخزن دستگاه نگه داشته شده، می شوند و در نهایت هم سر کیسه ها دوخت خورده و از چرخه ی بسته بندی خارج می شوند. در این روش برای دوخت سر کیسه ها می توان از دستگاه های دوخت استفاده کرد که همانطور که در بالا اشاره شد، سریعترین و مقرون به صرفه ترین آن ها دستگاه دوخت ریلی عمودی با تاریخ زن می باشد. در غیر این صورت اگر از دیگر دستگاه های  دوخت استفاده کنید نیاز به تهیه ی دستگاه تاریخ زن به صورت جداگانه هم دارید.

در مقیاس کارخانه ای :

دستگاه پرکن اتوماتیک ماردون دار :

روش اتوماتیک برای بسته بندی پنیر پیتزا استفاده از این دستگاه می باشد. و شیوه ی کار به این صورت است که داخل مخزن این دستگاه ماردونی وجود دارد که دائما در حال چرخش است و پنیرها را به اصطلاح چرخ می کند و مانع از چسبیدن و گلوله شدن آن ها می شود. لازم است بدانید که این دستگاه ها دو نوع توزین دار و زمانی دارند که در این مورد شما از هر دو نوع می توانید استفاده کنید. و همانطور که از نامشان پیداست با مدل توزین دار شما می توانید میزان پنیر پیتزا را وزن کرده و به اندازه ی مورد نظر برسید. اما در نوع زمانی (تایمی) تعداد دور و یا مدت زمانی که ماردون باید بچرخد را تعیین می کنید و به اندازه ی مورد نظر جهت بسته بندی در یک کیسه می رسید.

پر واضح است که مدل توزین دار دقت بالاتر و البته قیمت بالاتری هم دارد.عموما بسته بندی پنیر پیتزا در سردخانه انجام می شود تا پنیرها نرم نشوند و بتوانند عملیات بسته بندی را به راحتی انجام دهند. در این روش ابتدا پنیرهای پیتزا که به صورت رشته ای هستند داخل مخزن دستگاه ریخته شده و توسط ماردون چرخ می شوند. و بسته به نوع دستگاه که در بالا توضیح داده شد میزان پنیر پیتزا تعیین می گردد. و وارد کیسه های بسته بندی که توسط همین دستگاه دوخت می خورد می شوند و در نهایت هم سر کیسه ها دوخت خورده و از چرخه ی بسته بندی خارج می شوند.

دستگاه بسته بندی پنیر پیتزا قالبی و ورقه ای :

در مقیاس کارگاهی :

دستگاه دوخت :

شیوه ی ارزانتر اما زمان برتر و سخت تر در بسته بندی این گونه محصولات ، استفاده از دستگاه دوخت پلاستیک دستی، پدالی و یا دوخت ریلی می باشد. در بسته بندی پنیر پیتزای قالب کار کمی از حالت رشته ای ساده تر است زیرا دیگر مشکل به هم چسبیدن رشته ها وجود نداردو پنیرها به صورت قالبی بسته بندی می شوند.اگر این روش را انتخاب کردید، باید بگوییم مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین دستگاه دوخت برای شما، دوخت ریلی عمودی با تاریخ زن است تا کمی به عملیات بسته بندی تان سرعت بخشید.

در مقیاس کارخانه ای :

دستگاه پیلوپک :

شیوه ی اتوماتیک برای بسته بندی این نوع پنیر پیتزا استفاده از دستگاه پیلوپک می باشد. به این صورت که قالب های پنیر به صورت تک تک روی نقاله قرار گرفته و وارد دستگاه شده و بسته بندی می شوند. در این روش به دلیل اتوماتیک بودن آن روزانه تعداد زیادی می توان بسته بندی کرد.