بسته بندی خرما

دستگاه بسته بندی خرما :

در مقیاس کارگاهی :

دستگاه سیل ظرف حرارتی:

در بسته بندی خرما با استفاده دستگاه سیل ظرف حرارتی ، خرماها داخل ظرف پلاستیکی مورد نظر چیده می شوند و درب ظرف با استفاده از این دستگاه توسط نایلون سیل (بسته) می شود.بسته بندی خرما با دستگاه سیل حرارتی

دستگاه دوخت

در موارد کمی ممکن است خرماها به صورت کیسه ای هم بسته بندی شوند. که در این روش از انواع دستگاه های دوخت پلاستیک نظیر دستی، پدالی و ریلی می شود استفاده کرد که به صرفه ترین و به نسبت سریع ترین آن ها دستگاه دوخت ریلی با تاریخ زن می باشد.در این روش ابتدا باید مقدار خرمایی که قرار است در یک بسته قرار بگیرد به صورت جداگانه توسط ترازو وزن شود و سپس داخل کیسه شده و دوخت بخورد.

بسته بندی خرما
بسته بندی خرما با دستگاه دوخت

دستگاه بسته بندی وکیوم :

اگر ماندگاری خرما برایتان بسیار اهمیت دارد پس بهتر است از این روش استفاده کنید. بسته بندی با این روش به ماندگاری و طول عمر هر نوع محصول غذایی از جمله خرما کمک شایانی می کند.در این شیوه هوای داخل کیسه کاملا توسط دستگاه خارج می شود و سپس درب کیسه دوخته میشود. نوع خاصی از دستگاه بسته بندی وکیوم نیز وجود دارد که در داخل کیسه نوعی گاز مخصوص تزریق می کند که باز هم باعث افزایش طول عمر مواد غذایی می شود.

بسته بندی خرما
بسته بندی خرما با دستگاه وکیوم بسته بندی

دستگاه سلفون کش :

یک روش دیگر هم برای بسته بندی خرماها وجود دارد که بسیار ساده است و آن هم استفاده از دستگاه سلفون کش می باشد. در این روش خرماها به صورت دستی داخل ظرف چیده می شوند و با استفاده از دستگاه سلفون کش دور ظرف سلفون پیچ می شود.

بسته بندی خرما
بسته بندی خرما با دستگاه سلفون کش